PRAVILNIK AKTIVNOSTI BARBIE S KRILCEM

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre podjetje Orbico d.o.o, Verovškova 72, 1000 Ljubljana

2. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah, kjer so naprodaj izdelki Barbie proizvajalca Mattel.  Iz aktivnosti so izključene trgovine Mueller. 

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki bo do 15.05.2016 poslala kopijo originalnega računa, ki dokazuje nakup igrač Barbie proizvajalca Mattel. Upoštevali bomo vse račune, katerih vrednost nakupa na posamezen račun je najmanj 15,00 EUR. Nakup mora biti opravljen med 01.04. in 15.5.2016. Poleg računa je potrebno poslati tudi osebne podatke (ime in priimek, poln naslov ter davčno številko)

4. člen: Podelitev nagrade

Nagrade podeljene v nagradni igri bodo poslane dobitnikom, ki izpolnjujejo vse zahteve opredeljene v Pogojih sodelovanja, v 21 (enaindvajsetih) koledarskih dnevih od dneva, ko Organizator prejme dokumente, ki potrjujejo pravico do nagrade, kot je opredeljeno v 3.členu. 

5. člen: Nagrade

Nagrade v nagradi igri:

Barbie krilce - tutu (količina daril omejena – 700 kosov)

6. člen: Prevzem nagrade

Nagrado Barbie krilce bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov naveden na prijetih dokumentih. 

7. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Orbico, d.o.o.,  se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre.

8. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Orbico d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Ker je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.


V Ljubljani, 29.03.2016

Orbico d.o.o.