Izmed vseh sodelujočih smo izžrebali 205 nagrajencev, ki so prejeli sledeče nagrade.
5 x MacBook Pro 13':
 • ALJAŽ MARKIČ
 • MELANI GOBEC
 • ANTON FILIPIČ
 • MILAN JERIČ
 • MAJA KAPITLER

200 x toaletna torbica Gillette:
 • ALEKSANDRA PAPEŽ
 • ALEN KOVAČ
 • ALEŠ JAVORNIK
 • ALJA KOLETNIK
 • ALOJZ PISNIK
 • ANA LOPATIČ
 • ANA RAJAČIČ
 • ANA ŠTAJDOHAR
 • ANDREJ BOŠTJANČIČ
 • ANDREJ FABJANČIČ
 • ANDREJ GRUDEN
 • ANDREJA DOBNIKAR
 • ANDREJA KOLMAN
 • ANEJ KAC
 • ANICA JERIČ
 • ANJA MAJCENIČ
 • ANJA MIHELAK
 • ANJA ŽAGAR
 • ANKA PINTARIČ
 • ANŽE BERLIČ
 • BARBARA LIPAVEC
 • BERNARDA GRUM
 • BLAŽ VIDOVIČ
 • BOJAN FRAS
 • BOJAN ZEMLJIČ
 • BORIS RUSTJA
 • BOŠTJAN FABJAN
 • BOŠTJAN HARTMAN
 • BOŠTJAN PODGRAJŠEK
 • BRANKA DOLINŠEK
 • CVETKA MAJCENIČ
 • CVETKA MELANŠEK
 • DAMIR ANČIČ
 • DAMJAN FILIPIČ
 • DAMJAN GORENC
 • DARJAN PETRIJAN
 • DAŠA SELAN
 • DAVORIN VOLAVŠEK
 • DENIS ERŽEN
 • DOMINIK MARINIČ
 • DUŠAN MIHELČIČ
 • DUŠAN VIDOVIČ
 • EDI KOLETNIK
 • ENES HUKIĆ
 • ERNEST TITAN
 • FRANCI BAJDE
 • FRANJO REMIC
 • GAŠPER JARC
 • GORDANA REK
 • GREGOR KRIŽE
 • GREGOR SEDEJ
 • GREGOR ZUPANČIČ
 • HANA FABJAN
 • HEDVIKA BENČINA
 • HELENA DEMO
 • HELENA JAKŠE
 • IGOR FAKIN
 • IRENA KOPRIVC
 • IRENA RUPNIK
 • IRENA STOJANOVIĆ
 • IVAN MAJHEN
 • IVANKA NOVAK
 • JANA BREZNIK
 • JANA ŠESTAN
 • JANEZ PINTARIČ
 • JANEZ PLEMELJ
 • JANJA ALBININI
 • JANJA KMECL
 • JASNA KOPER
 • JASNA ŠUBIC
 • JERNEJ BARANJA
 • JERNEJ KOTNIK
 • JERNEJ STVARNIK
 • JOŽE BELE
 • JOŽE FABJANČIČ
 • JOŽE LUKŠIČ
 • JURE ČERNJAK
 • JURE TOMŠE
 • KAJETAN JERIČ
 • KARIN ČRNIGOJ
 • KATJA HROVATIN
 • KATJA POJE
 • KLARA MESTEK
 • KRISTIJAN  BOHINEC
 • KRISTJAN HOČEVAR
 • LAURA KEKEC
 • LEA FAKIN
 • LEA PLEMELJ
 • LEJA MAUKO
 • LEOPOLD FIDEJ
 • LEOPOLDINA GORŠE
 • LOVRO FILIPIČ
 • LUKA COLARIČ
 • MAGDA RUSTJA
 • MAJA ILIĆ
 • MARIJA BERTONCELJ
 • MARIJA MELANŠEK
 • MARIJA MOŽINA
 • MARIJA ZGAJNAR
 • MARIN RADILOVIĆ
 • MARJAN GORŠE
 • MARJETICA ŽVEGLIČ
 • MARKO BEVK
 • MARKO JERIČ
 • MARKO PISNIK
 • MARTA KAPITLER ROPOŠA
 • MARTIN GOSTENČNIK
 • MATEJ BEDENIK
 • MATEJ FAKIN
 • MATEJ KRAJNC
 • MATEJ ZRINSKI
 • MATIC VEHOVEC
 • MATJAŽ BRLEC
 • METKA ČERNJAK
 • MILENA FAKIN
 • MILENKA PETEK
 • MILICA BOBNARIČ
 • MILKA PIRC
 • MIRJANA DŽUDŽAR
 • MIRKO ZAMUDA
 • MITJA KOŽUH
 • MITJA MALI
 • MOJCA HUMLJAN
 • MOJCA MENIH
 • MOJCA PAVLOVIČ JAKOFČIČ
 • MOJCA PIVK
 • MOJCA SESERKO
 • MONIKA GALOF
 • NADA GRUM
 • NASTJA KRIVOGRAD
 • NASTJA MLAKAR
 • NATAŠA PEČEČNIK
 • NEJA HROVAT
 • NELI JANDRIĆ
 • NEŽA ŽIBERT
 • NIKA FABJAN
 • NIKA ŽAGAR
 • NINA CENTRIH
 • NINA PAKAR
 • NIVES NOVAK
 • NUŠA POGAČNIK
 • PATRIK GOBEC
 • PETER ZAJC
 • PETRA ŠULIGOJ
 • POLONA KOLENC
 • PRIMOŽ RANER
 • RADOVAN ZDOVC
 • RENATA JORDAN
 • ROBERT REK
 • ROK GOVEKAR
 • ROK KOTNIK
 • ROMAN LEVSTIK
 • ROMAN NADU
 • ROMANA DERMOTA
 • SANELA JUNUZOVIĆ
 • SARA HORVAT
 • SARA SRŠEN
 • SASA ZIDANSEK OBREZA
 • SEBASTIJAN VESELIČ
 • SEBASTJAN BIZJAK
 • SEBASTJAN KOPER
 • SERGEJ LITROP
 • SIMONA STANIČ
 • SINTIJA PILPAHER
 • SLAVKO PETEK
 • SONJA ERLAČ
 • SREČKO DOBAJA
 • SREČKO SAKELŠEK
 • STANE GRUM
 • STANKO SLAPŠAK
 • SUZANA AMBROŽ
 • SUZANA KOKELJ
 • ŠPELA ILENIČ
 • ŠTEFANIJA TRŠAN
 • TADEJA CVILAK
 • TAMARA PUČKO
 • TANJA CERJAK
 • TANJA DELIČ
 • TANJA KREK
 • TANJA PERČIČ
 • TATJANA BAŠIN LUKŠIČ
 • TATJANA BEVK
 • TATJANA ŠPELIČ
 • TEJA ROT
 • TOMAŽ ŽABOT
 • UROŠ RUSTJA
 • URSKA RENKO
 • URŠKA FABJAN
 • VESNA PETEK
 • VESNA PETROVČIČ
 • VIKTORIJA JEŽOVNIK
 • ZDENKA REŽEK
 • ZLATKO GAVEZ
 • ZORAN ZORE
 • ZORKO KENDA
 • ŽANA SLAPŠAK
 • ŽIGA BAKAČ
 • ŽIGA GOLEŽ
 • ŽIGA BEVC
 • ŽIGA PRASNIC

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "IZREDNA MOČ HLAJENJA"

1. člen

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja. 

2. člen

Nagradna igra poteka od 1. 7. do 31. 7. 2017 v trgovinah Mercator. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah, v reklamnih letakih in se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Kupec lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina:

Z nakupom kateregakoli izdelka Gillette Fusion tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 1. 7. in 31. 7. 2017 v trgovinah Mercator. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, odgovori na nagradno vprašanje povezano z vsebino nagradne igre. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime, priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 31. 7. 2017.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:


 • 5 x MacBook Pro 13'
 • 200 x toaletna torbica Gillette

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 2. 8. 2017 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. 

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator AV studio d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, za kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

 Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si  


Ljubljana, 1. 7. 2017

AV studio, d. o. o.