5 x pomivalni stroj Whirlpool
 • Suzana Brodej
 • Marjetka Strmec
 • Milan Dragar
 • Slavica Bele
 • Mojca Zafran
25 x palični mešalnik Braun 
 • Miša Glišič
 • Ivana Kovač
 • Mateja Savinšek
 • Nika Žagar
 • Ana Jurjevič
 • Marta Fidej
 • Martina Potrč
 • Helga Šauperl
 • Nika Jakopič
 • Tadej Anclin
 • Jana Vrh
 • Tanja Mavri
 • Vesna Leskovec
 • Nika Zelenko
 • Frančiška Kržišnik
 • Klavdija Feguš
 • Katja Štelcar
 • Leonida Kolar
 • Tadej Leb
 • Siniša Sikur
 • Marija Hristovska
 • Olga  Zemljarič
 • Mateja Železnikar
 • Iva Petronijević
 • Tina Krušnik
50 x mesečna zaloga detergenta Jar 
 • Peter Novak
 • Terezija Zorko
 • Branko Podbršček
 • Matej Glavan
 • Narsej Kac
 • Robert Kreže
 • Marko Pisnik
 • Jasna Koper
 • Pavle Bele
 • Andreja Bac
 • Teja  Kastelic
 • Tina Glamočanin
 • Sebatjan Koper
 • Karmen Jakopin
 • Andrej Prebil
 • Dušan Kaučič
 • Greta Kosmač
 • Mateja Podgorelec
 • Klavdija Štrancar
 • Damjana Damjan
 • Brigita Bedek
 • Olga Gorše
 • Tia Trampuš
 • Sonja Frelih
 • Maja Doberšek
 • Mira Zadel
 • Kati Jereb
 • Sonja Podmiljšak
 • Malči Škufca
 • Tjaša Debeljak
 • Barbara Novak
 • Veronika Hovnik
 • Hermina Binder
 • Dani Smej
 • Marija Šalehar
 • Petra Urban
 • Benjamin Kokol
 • Nejc Hacin
 • Ines Medica
 • Valentina Jokic
 • Evelina Krajnc
 • Polona Kovač
 • Tjaša Zewell
 • Aleš Stepan
 • Elizabeta Curlinova
 • Sonja Huzjak
 • Monika Črne
 • Nada Plauc
 • Tatjana Ovniček
 • Tomaž Zavodnik

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "JAR"

1. člen

Organizator nagradne igre »JAR« je, v imenu blagovne znamke Jar, AV studio d. o. o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje.

2. člen

Nagradna igra poteka od 15. 4. do 15. 6. 2017. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah, kjer so naprodaj Jar izdelki, v reklamnih letakih in se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Kupec lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina:

Z nakupom kateregakoli izdelka znamke Jar tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 15. 4. in 15. 6. 2017. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, odgovori na vprašanje vezano z nasveti jarove kapljice modrosti. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime, priimek, e-naslov). Upoštevane bodo prijave, ki so bile poslane do vključno 15. 6. 2017. 

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 5 x pomivalni stroj Whirlpool (WFE 2B19X)
 • 25 x palični mešalnik Braun (Braun MQ 9037X)
 • 50 x mesečna zaloga detergenta Jar

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Ker nagrada (pomivalni stroj Whirlpool WFE 2B19X in palični mešalnik Braun MQ 9037X) presega vrednost 42,00 EUR, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 19. 6. 2017 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. 

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator AV studio d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, za kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

 Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si  


Ljubljana, 15. 4. 2017

AV studio, d. o. o.