10x žar na oglje WeberMaster Touch GBS:

 1. Tamara Čuš
 2. Blaž Sitar
 3. Irena Povalej
 4. Robert Koželj
 5. Uroš Gantar
 6. Neža Ramšak
 7. Lucija Stevanović
 8. Žiga Ćamernik
 9. Violeta Aritonovic
 10. Viktorija Hribernik

50x predpasnik z unikatnim potiskom:

 1. Denis Kambič
 2. Andreja Poštrak
 3. ŠPela Markun
 4. Tilen Rigelnik
 5. Metka ŽNiderič
 6. Brigita Seničar
 7. Tine Ostrožnik
 8. Nives Pukšič
 9. Katja Petek
 10. Zdenko Kumer
 11. Urška ŠVajger
 12. Nuša Benčina
 13. Manja Pociecha
 14. Nataša ŽUn
 15. Majda Drežnjak
 16. Anja ČEh
 17. Uroš Kur
 18. Julija Dermota
 19. Bojan Miško
 20. Katica Atanasova
 21. Kristian Hedžet
 22. Nada Grum
 23. Marko Korošec
 24. Gordana Sukur
 25. Marija Bertoncelj
 26. Marijan Koren
 27. Vesna ŽIbrat
 28. Maja ŽUnič
 29. Branka Tekavčič
 30. Valentina Mermolja
 31. Marko Uršič
 32. Elvis Omerovic
 33. Blaž Kosmač
 34. Metka Bulc
 35. Marina Gladović
 36. Jure ŽUraj
 37. Rok Permoser
 38. Darjo Luis
 39. Mateja Kotar
 40. ŠPela Kšela
 41. Kristjan Narat
 42. Katja Ozmec
 43. Sašo Intihar
 44. Katja Kaiser
 45. Silvo Sori
 46. Irena Oblak
 47. Simon Sedonja
 48. Boštjan Pintar
 49. Jure Petkovnik
 50. Ines Medica

100x mesečna zaloga izdelkov Jar:

 1. David Drežnjak
 2. Spela Zibred
 3. Ivanka Kovačič
 4. Nada Zupan
 5. Amadeja ŠMigoc
 6. Alojz Valenko
 7. Matjaž Pustinek
 8. Mojca Ocepek
 9. Nika Horvat
 10. Gregor Pirc
 11. Milena Fijavž
 12. Jelka Mavsar
 13. Julijana Gospodarič
 14. Marija ČAsar
 15. Natalija šKafar
 16. Vlado Ošep
 17. Bernarda Nedeljko
 18. Gašper Kotnik
 19. Janez ŠEfman
 20. Iva Matić
 21. Nina Lukan
 22. Sonja Reš
 23. Vesna Zakrajšek
 24. Vekoslava   Mesarič
 25. Ajda Bezgovšek
 26. Hasibe Nuhanovic
 27. Gordana Gorenc
 28. Simona Turk
 29. Darja Barle
 30. Blaženka Marn
 31. Tina Podbrscek
 32. Mojca Zafran
 33. Boštjan Jakolič
 34. Damijana Klinc
 35. Tomaž Robar
 36. Marjeta Began
 37. Ana Stolnik
 38. Elvira Platiše
 39. Irena ČEšarek
 40. Veronika Virant
 41. Mateja Savinšek
 42. Jože Bele
 43. Jožica Brezic
 44. Brigita  Uplaznik
 45. Nejc Pernuš
 46. Sanja Guček
 47. Nika Vraničar
 48. Dušan žIžek
 49. Ivan Veber
 50. Nives Krajnc
 51. Nataša Vukeljić
 52. Katarina Svenšek
 53. Boris Gleščič
 54. Klavdija ŽIžek
 55. Bojan Drobnič
 56. Peter Aljaž
 57. Andrejka Noč
 58. Joze Bevc
 59. Tomaž ŽIgon
 60. Boris Remic
 61. Tina Kreslin
 62. Tatjana Kenda
 63. Andrej Tkavc
 64. Darja Serdinšek
 65. Manja Rubin
 66. Dejan Tiringer
 67. Karmen Strehar
 68. Eva Gorenšek
 69. Milica Bobnarič
 70. Tanja Pekošak
 71. Urška ŠKufca
 72. Aleksandra Kukovec
 73. Valentin Baglama
 74. Jasmina Kranjec Lepoša
 75. Amela Pehlič
 76. ŠPela Starešinič
 77. Anja Lovše
 78. Katinka ČUček
 79. Gašper Paradiž
 80. Kaja ŽIbert
 81. Aljaž Hočevar
 82. Tomy Oman
 83. Robi Lehner
 84. Sašo Zidar
 85. Rene Kozar
 86. Blaž Ogrič
 87. Pavel ČElik
 88. Ines Kuhar
 89. Jana Miklič
 90. Nejc ŠPehar
 91. Matejka Masten
 92. Ana Haler
 93. Nika Jakopič
 94. Brigita Krajnc
 95. Ana ĐIkanović
 96. Sasa Lavric
 97. Iris Krajnc
 98. Nina Fifolt
 99. Jasna Maher
 100. Saška Zemljič

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "JAR + ŽAR"

1. člen

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja. 

2. člen

Nagradna igra poteka od 10. 4. do 31. 5. 2018. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah in se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Kupec lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina:

Ob nakupu kateregakoli izdelka Jar tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 10. 4. in 31. 5. 2018. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, odgovori na nagradno vprašanje povezano z vsebino nagradne igre. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime, priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 31. 5. 2018.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 10x žar na oglje WeberMaster Touch GBS
 • 50x predpasnik z unikatnim potiskom
 • 100x mesečna zaloga izdelkov Jar

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 4. 6. 2018 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. 

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator AV studio d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, za kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si  

 

Ljubljana, 3. 4. 2018

AV studio, d. o. o.