3x računalnik MacBook z lesenim okvirjem:
 • DARJA KOREN, PTUJ    
 • BERNARDA BELE, NOVO MESTO 
 • TAMARA KOŠMRLJ, RIBNICA
25x lesena ura WoodWay:
 • MATJAŽ ADAMLJE, ZAGORJE OB SAVI
 • BERNARDA VALENKO, JURŠINCI
 • JURIJ KOHNE, SLOVENSKA BISTRICA
 • DOLORES SKRT, NOVA GORICA
 • ZVEZDANA  ŠTOLAR, OREHOVA VAS
 • JANA BORJANČIČ, RIBNICA
 • NIKA PETROVČIČ, LJUBLJANA
 • PETRA BAZNIK, CERKLJE OB KRKI
 • URŠKA BREG, MARIBOR
 • SIMONA KOTAR, POLŠNIK
 • SONJA BRUMAT, DOBRUNJE
 • ANDREJA DOBNIKAR, LJUBLJANA
 • ANICA KOVAČ, LENDAVA
 • KAJA FERENC, KOČEVJE
 • NATAŠA VOLK, IZOLA
 • NEVENKA VOROS, PORTOROŽ
 • NIKA ĆOSIĆ, VELENJE
 • VLADIMIR PETKOVIĆ, LJUBLJANA
 • ZARA NOVAK, SLOVENSKA BISTRICA
 • ŽIGA BEVC, KRANJ
 • KLEMEN KRALJ, MEDVODE
 • LUKA MLAKAR, PTUJ
 • EMMA JUG, CELJE
 • ANJA KRŽIČ, LJUBLJANA
 • MIŠA GLIŠIČ, VELENJE
Nahrbtnik z lastnim motivom:
 • ALENKA TRATNIK 
 • ANITA ZUPANČIČ
 • ANJA MURKO
 • ANJA NOVAK
 • BRINA DUMANČIČ
 • CVETKA MAJCENIČ
 • GREGOR JAKOPIČ
 • IRENA TURK
 • JANJA TRETJAK
 • JASMINA LAMBERGAR
 • JASMINA MAGDIČ
 • JERICA MUJIĆ
 • JULIJA PAPEZ
 • KARIN NOVAK
 • KATARINA HORVAT
 • LAURA KLOBUČAR
 • LEA BEŠVIR
 • LEOPOLD FIDEJ
 • LILI JAZBEC
 • LJUDMILA URŠIČ
 • LUCIJA LARISI
 • MAJA KAPITLER
 • MANCA DRUŠKOVIČ
 • MARIJA KASTELIC
 • MATEJA AJDIČ
 • MATEJA BEVC
 • NICOLE KRAJNC
 • PATRICIJA ŠKRJANC
 • PIA MAGISTER
 • ROMANA DRNOVŠEK
 • ROSSANA BAŽIKA-CREVATIN
 • SABRINA HAUPTMAN
 • SIMONA PETEK 
 • SLAVICA ZBIČAJNIK
 • SUZANA VILČNIK
 • ŠPELA ŠIKOVEC
 • TAMARA KOSMRLJ
 • TANJA MAJERLE
 • TATJANA MATIS
 • TATJANA VERBIČ
 • TINA NOČ
 • TJAŠA ŠKRLEC
 • VESNA POPOVIČ
 • ZALA BEVC
 • ZLATA GAŠPAR
 • ROK ŽIŽEK
 • ANICA PLIBERŠEK
 • VESNA ZAKRAJŠEK
 • AIDA BOSNJAKOVIC
 • TOMAŽ VIDMAR

PRAVILA NAGRADNE IGRE "LENOR"

1. člen

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovne znamke Lenor podjetja P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-oranizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja. 

2. člen

Nagradna igra poteka od 2. 10. 2017 do vključno 30. 11. 2017. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah, kjer so naprodaj izdelki Lenor, v reklamnih letakih trgovcev ter se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Nagradna igra je povezana s pospeševanjem prodaje blagovne znamke Lenor. Potrošnik lahko v nagradni igri sodeluje na več načinov:

1.  Z NAKUPOM IZDELKOV LENOR

Kupec lahko sodeluje v nagradni igri z vsakim nakupom izdelkov blagovne znamke Lenor. V obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa s katerim dokazuje nakup kateregakoli izdelka Lenor v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 2. 10. in 30. 11. 2017. Poleg številke računa vnese v spletni obrazec še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, poln naslov in e-naslov). Če kupec sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

2.  BREZ NAKUPA

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da odgovori na NAGRADNO VPRAŠANJE, zastavljeno na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Upoštevani bodo vsi odgovori, prejeti do vključno 30. 11. 2017. Z odgovorom na nagradno vprašanje lahko vsak posameznik sodeluje v nagradni igri samo enkrat.

Med vsemi sodelujočimi računi in prejetimi pravilnimi odgovori bomo naključnim izžrebancem podelili 3x prenosnik MacBook z lesenim ovitkom in 25x leseno uro WoodWay.

3.  S SODELOVANJEM V NAGRADNEM NATEČAJU

Vsi uporabniki lahko sodelujejo tudi v nagradnem natečaju »Moj nahrbtnik z navdihom narave«, ki je objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Uporabnik s pomočjo spletne aplikacije izbere v slogu katerega od treh naravnih vonjev želi oblikovati svoj nahrbtnik in sestavi vzorec po svojem okusu. Dopiše lahko tudi svoje osebno sporočilo. Med vsemi ustvarjenimi nahrbtniki bomo izbrali 50 avtorjev, katerim bomo natisnili in podarili nahrbtnik, katerega so si sami oblikovali.

Vsi ustvarjeni nahrbtniki bodo shranjeni v galeriji na spletni strani. V nagradnem izboru bodo upoštevani vsi nahrbtniki, ki bodo oblikovani do vključno 30. 11. 2017. Nahrbtniki z napisi ali vzorci, katerih vsebina ne bo v skladu z zahtevami tega nagradnega natečaja, bo neprimerna ali neustrezna, bodo izločeni in odstranjeni iz nagradnega izbora. Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo vsem materialnim avtorskim pravicam in jih s svojo udeležbo v nagradnem natečaju v celoti prenašajo na družbo Orbico d.o.o

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

strošek dostopa do interneta;
strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

3x prenosnik MacBook z lesenim ovitkom 

25x lesena ura WoodWay

50x bombažni nahrbtnik z lastnim napisom in motivom

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 4.12. 2017 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. 

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si  najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator AV studio d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si 


Ljubljana, 2. 10. 2017

AV studio, d. o. o.