1 x vrednostni bon trgovin Jager v vrednosti 1000 EUR
 • Jure Pevc
5 x Oral B električna zobna ščetka
 • Brane Pors
 • Katarina Vučko
 • Klavdija Began
 • Sandra Ferencek Barbarič
 • Sasha Grünfeld
20 x vrednostni bon trgovin Jager v vrednosti 100 EUR
 • Aleš Roškar
 • Aleš Stojnšek
 • Jernej Španinger
 • Jerneja Čepin
 • Josipa Kokanovic
 • Jošt Rozina
 • Jure Kokelj
 • Kaja Korimšek
 • Amela Pehlič
 • Ana Monika Jurše
 • Marija Zavec
 • Marijan Koren
 • Marjan Gorše
 • Barbara Roškar
 • Benjamin Kokol
 • Betka Korimšek
 • Bogdan Sreš
 • Boris Gostiša
 • Boštjan Hren
 • Božena Novak
20 x mesečna zaloga Ariel kapsul za pranje perila
 • Suzana Fegeš
 • Kristian Hedžet
 • Lidija Eberl
 • Branka Lamovšek
 • Cvetka Melanšek
 • Damjana Rozman
 • David Drežnjak
 • Ester Glavnik
 • Marjeta Began
 • Martina Jurše
 • Maruška Ratkai
 • Rok Korimšek
 • Roza Baklan
 • Suzana Vavpotič
 • Mateja  Zveršen
 • Janez Lackovič
 • Karel Lulik
 • Katarina Vidic Čorović
 • Ljudmila Krivec
 • Marco Brunetta
20 x mesečna zaloga Jar tablet za strojno pomivanje posode
 • Gabi Bezjak
 • Gorazd Mrak
 • Ida Gočnik
 • Ines Ferjan
 • Irena Kohne
 • Andreja Benko
 • Anja Gaber
 • Barbara Avsenak
 • Ivanka Kovačič
 • Marija Sitar
 • Marjana Papež
 • Mateja Časar
 • Mateja Sakelšek
 • Miha Smrekar
 • Miha Škafar
 • Mihael Sitar
 • Milica Bobnarič
 • Mojca Pivk
 • Rebeka Savli
 • Tadej Began

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "PRENOVITE DOM Z JAGROM"

1. člen

Organizator nagradne igre »Prenovite dom z JAGROM« je, v imenu sodelujočih znamk P&G (Ambi Pur, Ariel, Dash, Jar, Lenor), AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje.

2. člen

Nagradna igra poteka od 23. 8. do 20. 10. 2017 v prodajalnah Jager. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah, v reklamnih letakih Jager in se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje na več načinov:

Z nakupom dveh (2) izdelkov sodelujočih znamk P&G (Ambi Pur, Ariel, Dash, Jar, Lenor) v prodajalnah Jager tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup izdelkov v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen v prodajalnah Jager, med 23. 8. in 20. 10. 2017. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov ter e-naslov). V primeru, da uporabnik sodeluje z vpisom številke računa, mora, kolikor je izbran v nagradnem žrebanju , pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da na spletni strani opiše kaj in kako bi želel prenoviti v svojem domu ter zakaj si ravno njegov dom zasluži prenovo. Poleg opisa mora v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vpisati še svoje osebne podatke (ime in priimek ter e-naslov).

S kuponom, ki se nahaja v prodajalnah Jager. Sodelujoči izpolni kupon in ga pošlje na naslov: AV studio d.o.o., Vojkova 52, 1000 Ljubljana.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo poslane do vključno 20. 10. 2017. Oddani opisi ne bodo objavljeni. Opisi, katerih vsebina ne bo v skladu z zahtevami tega nagradnega natečaja, bo neprimerna ali neustrezna, bodo izločeni iz nagradnega natečaja. Avtor z oddajo opisa in s strinjanjem s pravili nagradne igre zagotavlja, da je oddan opis avtorski. Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo vsem materialnim avtorskim pravicam in jih s svojo udeležbo v nagradnem natečaju v celoti prenašajo na družbo Orbico d.o.o., ki je distributer blagovne znamke P&G za Slovenijo.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa ali s kuponom, lahko sodeluje zgolj enkrat.

4. člen

Nagrade:

 • 1 x vrednostni bon trgovin Jager v vrednosti 1000 EUR 
 • 20 x vrednostni bon trgovin Jager v vrednosti 100 EUR 
 • 5 x Oral B električna zobna ščetka
 • 20 x mesečna zaloga Ariel kapsul za pranje perila
 • 20 x mesečna zaloga Jar tablet za strojno pomivanje posode 

5. člen

Ker nekatere nagrade (bon v vrednosti 1000 EUR in bon v vrednosti 100 EUR) presegajo vrednost 42,00 EUR, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. 

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo.

6. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja akcije v celoti na vpogled na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.  

Nagradno žrebanje bo potekalo 23. 10. 2017 v prostorih organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje 26. 10. 2017. 

Po končani nagradni igri se osebni podatki, pridobljeni za potrebe nagradne igre, uničijo. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti. V kolikor se nagrajenci v osmih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bodo odzvali in posredovali vseh zahtevanih podatkov, lahko organizator izbere nove nagrajence. Novi nagrajenci so izbrani z žrebom med ostalimi sodelujočimi.

Nagrade nagrajenci prevzamejo na način, da organizatorju na e-naslov info@osvoji-nagrado.si sporočijo potrebne podatke, navedene v predhodno prejeti elektronski pošti, organizator pa jih nato obvesti o načinu prevzema nagrade.

Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. člen

Udeleženci nagradne igre so lahko samo osebe, ki se strinjajo s pravili nagradne igre »Prenovite dom z JAGROM«.

8. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

9. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@osvoji-nagrado.si

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Pravila pričnejo veljati 23. 8. 2017.